יידיש
 
 
משה גראָס, ווער איז שולדיק: די ליטעראַטור, צי די קריטיק? (וועגן י. שטערנס "קרוינען צום קאָפ פון דער יידישער קריטיק"), ל/ב, 1927
 
ליטמאַן - איי, דער סוף!, סאַטירע וועגן דעם קריטיקער י שטערן. הײַנט, 4טן נאָוועמבער, 1933
 
 
סאַטיריש ליד וועגן דעם קריטיקער יאָסעל שטערן, הײַנט 1933, פֿון ליטמאַנען
 
 
*אהרן צייטלין "ישראל שטערן"
 
*בינעם העלער "ישׂראל שטערן"
1944
 
*סלוצקי וועגן שטערן - (פויליש) Slucki o Sztern

מ. פלאַקסער, שטריכן צו דער ביאגראפיע פון ישראל שטערו,חלק א', ל/ע, 1955 Eng

 
מ. פלאַקסער, שטריכן צו דער ביאגראפיע פון ישראל שטערו,חלק ב', ל/ע, 1955 Eng

 
 
ה. לייוויק, דער דיכטער ישראל שטערן, חלק א', ל/ע, 1955 Eng

 
 
ה. לייוויק, דער דיכטער ישראל שטערן, חלק ב', ל/ע, 1955

 
 
ה. לייוויק, דער דיכטער ישראל שטערן, חלק ג', ל/ע, 1955

 
 
ה. לייוויק, מיין ברודער, ישראל שטערן, ל/ע, 1955

 
י. ראַפאָפאָרט, פייערלעך אין נעפל, חלא א' ,מעלבורן, 1961

י. ראַפאָפאָרט, פייערלעך אין נעפל, חלא ב' ,מעלבורן, 1961

רחל אויערבאך, א בוים אין געטא,
1963
Eng

יצחק קאָהאָן,ישראל שטערן אויף א פארלעזונג אין אסטראלענקע, 1963 Eng

יצחק קאָהאָן, ישראל שטערן – אַ "סוד צווישן סודות", חלק א', א/צ, 1971

יצחק קאָהאָן, ישראל שטערן – אַ "סוד צווישן סודות", חלק ב', א/צ, 1971

 
ש. בערגער, פרלינג: דער שפיטאל-סעזאן אדער געדאנקען וועגן די שפיטאללידער פון ישראל שטערן, יוגנטרוף, 2004